רשימות נכסים רבעוניות

2023

מצרפימסלול אג”חמסלול מניותמסלול כלליסקירת רו”ח
רבעון 4רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניותרשימת נכסים מסלול כלליסקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 3רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניותרשימת נכסים מסלול כלליסקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 2רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניותרשימת נכסים מסלול כלליסקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 1 רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניותרשימת נכסים מסלול כלליסקירת רו”ח על רשימת נכסים

2022

מצרפימסלול אג”חמסלול מניותמסלול כלליסקירת רו”ח
רבעון 4רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניותרשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 3רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניותרשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 2רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניותרשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 1רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים

2021

מצרפימסלול אג”חמסלול מניותמסלול כלליסקירת רו”ח
רבעון 4 רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 3 רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 2 רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 1רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים

2020

מצרפימסלול אג”חמסלול מניותמסלול כלליסקירת רו”ח
רבעון 4רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניותרשימת נכסים מסלול כלליסקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 3רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניותרשימת נכסים מסלול כלליסקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 2רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניותרשימת נכסים מסלול כלליסקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 1רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים

2019

מצרפימסלול אג”חמסלול מניותמסלול כלליסקירת רו”ח
רבעון 4רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 3רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 2רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 1רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים

2018

מצרפימסלול אג”חמסלול מניותמסלול כלליסקירת רו”ח
רבעון 4רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 3רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 2רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 1רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים

2017

מצרפימסלול אג”חמסלול מניותמסלול כלליסקירת רו”ח
רבעון 4רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 3רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 2רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 1רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים

2016

מצרפימסלול אג”חמסלול מניותמסלול כלליסקירת רו”ח
רבעון 4רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 3רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 2רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 1רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים

2015

מצרפימסלול אג”חמסלול מניותמסלול כלליסקירת רו”ח
רבעון 4רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 3רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 2רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 1רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים

2014

מצרפימסלול אג”חמסלול מניותמסלול כלליסקירת רו”ח
רבעון 4רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 3רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 2רשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 1רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים

2013

מצרפימסלול אג”חמסלול מניותמסלול כלליסקירת רו”ח
רבעון 4רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 3רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 2רשימת נכסיםרשימת נכסים מסלול אג”ח רשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
רבעון 1רשימת נכסים רשימת נכסים מסלול אג”חרשימת נכסים מסלול מניות רשימת נכסים מסלול כללי סקירת רו”ח על רשימת נכסים
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ