מרכיבי תשואה

2024

מסלולרבעון ראשוןרבעון שנירבעון שלישירבעון רביעי
מסלול כללימרכיבי תשואה רבעון 1 2024
מסלול מניותמרכיבי תשואה רבעון 1 2024
מסלול אג”חמרכיבי תשואה רבעון 1 2024

2023

מסלולרבעון ראשוןרבעון שנירבעון שלישירבעון רביעי
מסלול כללימרכיבי תשואה רבעון 1 2023מרכיבי תשואה רבעון 2 2023מרכיבי תשואה רבעון 3 2023מרכיבי תשואה רבעון 4 2023
מסלול מניותמרכיבי תשואה רבעון 1 2023מרכיבי תשואה רבעון 2 2023מרכיבי תשואה רבעון 3 2023מרכיבי תשואה רבעון 4 2023
מסלול אג”חמרכיבי תשואה רבעון 1 2023מרכיבי תשואה רבעון 2 2023מרכיבי תשואה רבעון 3 2023מרכיבי תשואה רבעון 4 2023

2022

מסלולרבעון ראשוןרבעון שנירבעון שלישירבעון רביעי
מסלול כללימרכיבי תשואה רבעון 1 2022מרכיבי תשואה רבעון 2 2022מרכיבי תשואה רבעון 3 2022מרכיבי תשואה רבעון 4 2022
מסלול מניותמרכיבי תשואה רבעון 1 2022מרכיבי תשואה רבעון 2 2022מרכיבי תשואה רבעון 3 2022מרכיבי תשואה רבעון 4 2022
מסלול אג”חמרכיבי תשואה רבעון 1 2022מרכיבי תשואה רבעון 2 2022מרכיבי תשואה רבעון 3 2022מרכיבי תשואה רבעון 4 2022

2021

מסלולרבעון ראשוןרבעון שנירבעון שלישירבעון רביעי
מסלול כללימרכיבי תשואה רבעון 1 2021 מרכיבי תשואה רבעון 2 2021 מרכיבי תשואה רבעון 3 2021 מרכיבי תשואה רבעון 4 2021
מסלול מניותמרכיבי תשואה רבעון 1 2021 מרכיבי תשואה רבעון 2 2021 מרכיבי תשואה רבעון 3 2021 מרכיבי תשואה רבעון 4 2021
מסלול אג”חמרכיבי תשואה רבעון 1 2021 מרכיבי תשואה רבעון 2 2021 מרכיבי תשואה רבעון 3 2021 מרכיבי תשואה רבעון 4 2021

2020

מסלולרבעון ראשוןרבעון שנירבעון שלישירבעון רביעי
מסלול כללימרכיבי תשואה רבעון 1 2020מרכיבי תשואה רבעון 2 2020מרכיבי תשואה רבעון 3 2020מרכיבי תשואה רבעון 4 2020
מסלול מניותמרכיבי תשואה רבעון 1 2020מרכיבי תשואה רבעון 2 2020מרכיבי תשואה רבעון 3 2020מרכיבי תשואה רבעון 4 2020
מסלול אג”חמרכיבי תשואה רבעון 1 2020מרכיבי תשואה רבעון 2 2020מרכיבי תשואה רבעון 3 2020מרכיבי תשואה רבעון 4 2020

2019

מסלולרבעון ראשוןרבעון שנירבעון שלישירבעון רביעי
מסלול כללימרכיבי תשואה רבעון 1 2019מרכיבי תשואה רבעון 2 2019מרכיבי תשואה רבעון 3 2019מרכיבי תשואה רבעון 4 2019
מסלול מניותמרכיבי תשואה רבעון 1 2019מרכיבי תשואה רבעון 2 2019מרכיבי תשואה רבעון 3 2019מרכיבי תשואה רבעון 4 2019
מסלול אג”חמרכיבי תשואה רבעון 1 2019מרכיבי תשואה רבעון 2 2019מרכיבי תשואה רבעון 3 2019מרכיבי תשואה רבעון 4 2019

2018

מסלולרבעון ראשוןרבעון שנירבעון שלישירבעון רביעי
מסלול כללימרכיבי תשואה רבעון 1 2018מרכיבי תשואה רבעון 2 2018מרכיבי תשואה רבעון 3 2018מרכיבי תשואה רבעון 4 2018
מסלול מניותמרכיבי תשואה רבעון 1 2018מרכיבי תשואה רבעון 2 2018מרכיבי תשואה רבעון 3 2018מרכיבי תשואה רבעון 4 2018
מסלול אג”חמרכיבי תשואה רבעון 1 2018מרכיבי תשואה רבעון 2 2018מרכיבי תשואה רבעון 3 2018מרכיבי תשואה רבעון 4 2018

2017

מסלולרבעון ראשוןרבעון שנירבעון שלישירבעון רביעי
מסלול כללימרכיבי תשואה רבעון 1 2017מרכיבי תשואה רבעון 2 2017מרכיבי תשואה רבעון 3 2017מרכיבי תשואה רבעון 4 2017
מסלול מניותמרכיבי תשואה רבעון 1 2017מרכיבי תשואה רבעון 2 2017מרכיבי תשואה רבעון 3 2017מרכיבי תשואה רבעון 4 2017
מסלול אג”חמרכיבי תשואה רבעון 1 2017מרכיבי תשואה רבעון 2 2017מרכיבי תשואה רבעון 3 2017מרכיבי תשואה רבעון 4 2017

2016

מסלולרבעון ראשוןרבעון שנירבעון שלישירבעון רביעי
מסלול כללימרכיבי תשואה רבעון 1 2016מרכיבי תשואה רבעון 2 2016מרכיבי תשואה רבעון 3 2016מרכיבי תשואה רבעון 4 2016
מסלול מניותמרכיבי תשואה רבעון 1 2016מרכיבי תשואה רבעון 2 2016מרכיבי תשואה רבעון 3 2016מרכיבי תשואה רבעון 4 2016
מסלול אג”חמרכיבי תשואה רבעון 1 2016מרכיבי תשואה רבעון 2 2016מרכיבי תשואה רבעון 3 2016מרכיבי תשואה רבעון 4 2016

2015

מסלולרבעון ראשוןרבעון שני2020-05-21רבעון רביעי
מסלול כללימרכיבי תשואה רבעון 1 2015מרכיבי תשואה רבעון 2 2015מרכיבי תשואה רבעון 3 2015מרכיבי תשואה רבעון 4 2015
מסלול מניותמרכיבי תשואה רבעון 1 2015מרכיבי תשואה רבעון 2 2015מרכיבי תשואה רבעון 3 2015מרכיבי תשואה רבעון 4 2015
מסלול אג”חמרכיבי תשואה רבעון 1 2015מרכיבי תשואה רבעון 2 2015מרכיבי תשואה רבעון 3 2015מרכיבי תשואה רבעון 4 2015

2014

מסלולרבעון ראשוןרבעון שנירבעון שלישירבעון רביעי
מסלול כללימרכיבי תשואה רבעון 1 2014מרכיבי תשואה רבעון 2 2014מרכיבי תשואה רבעון 3 2014מרכיבי תשואה רבעון 4 2014
מסלול מניותמרכיבי תשואה רבעון 1 2014מרכיבי תשואה רבעון 2 2014מרכיבי תשואה רבעון 3 2014מרכיבי תשואה רבעון 4 2014
מסלול אג”חמרכיבי תשואה רבעון 1 2014מרכיבי תשואה רבעון 2 2014מרכיבי תשואה רבעון 3 2014מרכיבי תשואה רבעון 4 2014
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ