אתר פיבי אונליין קופות גמל עלה לאוויר - לפרטים לחץ כאן

מערכות טכנולוגיה, גיליון מספר 132
המהדורה הדיגיטלית - לקריאה ודפדוף לחץ כאן  

 

הודעה חשובה לעמיתים

 

אנו שמחים לבשר לכם, כי בהתאם להחלטת החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים  החל מיום 1.1.2014

הועבר התפעול של החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים מבנק יהב לעובדי המדינה בע"מ - לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.

 

זכויות העמיתים הועברו באופן אוטומטי בין הבנקים, לרבות שם הקופה, מסלול ההשקעה, הוותק, הפרטים האישיים ופרטי המוטבים בחשבון.

  

בכל שאלה או בקשה נוספת ניתן לפנות למוקד הטלפוני החדש בטלפון 03-7706081.

שעות פעילות המוקד:
ימים א‘ – ה‘ :      8:00-17:00
יום ו‘ :                 8:00-12:00

 

 

לידיעתכם, באפשרותכם לקבל מגוון הלוואות בתנאים אטרקטיביים.

לפרטים, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר האינטרנט בכתובת:

http://www.fibi.co.il/fibinew/site/he/fibi.asp?pi=2406&doc_id=9289

                   

החברה מפעילה שלושה מסלולי השקעה לטובת העמיתים, מסלול כללי, מסלול מנייתי ומסלול אג"ח להלן הפירוט:

1. המסלול הרגיל - מסלול ההשקעה הרגיל אליו מועברים מלוא הפקדות העמית, אלא אם ניתנה הוראה אחרת על-ידי העמית, כאמור בתקנון זה. היקף ההשקעות במסגרת המסלול הרגיל במניות ובניירות ערך המירים לא יעלה על 35% מהיקף הנכסים במסלול זה.

2. המסלול המנייתי -מסלול השקעה נוסף אליו יכול העמית להעביר כספים שנצברו לזכותו בקרן. היקף ההשקעות במסגרת המסלול המנייתי במניות ובניירות ערך המירים לא יפחת מ- 50% מהיקף הנכסים במסלול הנ"ל.

3. מסלול אג"ח- מסלול השקעה נוסף, אליו יוכל העמית להעביר כספים שנצברו לזכותו בקרן. היקף ההשקעות  במסגרת מסלול האג"ח באגרות חוב ,לא יפחת מ-50% מהיקף הנכסים במסלול הנ"ל, כאשר היקף ההשקעות במניות ובניירות ערך המירים לא יעלה על 10% מהיקף הנכסים במסלול הנ"ל.

 

 

קרן השתלמות עם עוצמה-

2.8 מיליארד ש"ח

 

לקרן נכסים בסך 2.8 מיליארד ש"ח ! בקרן עשרות אלפי עמיתים, חברי הסתדרות ההנדסאים. יתרונות מספריים אלה מעניקים לקרן עוצמה ומזניקים אותה לשורה הראשונה של קרנות ההשתלמות ולהישגים ייחודיים, עבורך.

 

-  סטיית התקן של הקרן במונחי תשואה מול סיכון היא מהנמוכות ביותר. נתון זה מבטא ניהול אחראי ביותר של כספי העמיתים ומקדם סיכון נמוך ביותר.

-  עמיתי הקרן נהנים מהלוואות נוחות בתנאים מיוחדים ומועדפים. 

 

 

יש לך הרבה סיבות ליהנות מקרן ההשתלמות

 

דמי ניהול נמוכים ביותר

 

דמי הניהול של הקרן הם מהנמוכים ביותר בתחום קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

קרנות המבטיחות לעיתים הרים וגבעות, גוזרות לכיסן עמלות שמנות ואחוזים גבוהים תוך הסתרת נתון מהותי זה, ופוגעות למעשה בחלק ניכר מרווחי העמיתים.

אצלנו, ההוצאות מינימליות - כדי שלך יהיה יותר. כל הרווחים שלך. 

מיטב המומחים בשוק ההון

 

השקעות הקרן מנוהלות בשיתוף עם המומחים והגופים המקצועיים ביותר בשוק ההון ובמשק. עשרות אלפי עמיתים, נכסים של מיליארדי ש"ח ועוצמתה המספרית של קרן ההשתלמות מאפשרים לנו ולך ליהנות מכך. זו הנוסחה לניהול אחראי ועדכני עם אצבע על הדופק, המותאם למציאות החדשה בשוק ההון, בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות


מורה נבוכים לקופות גמל וקרנות השתלמות

  

תכנית קרן הההשתלמות היתה בתוקף עד ל30 לאפריל 2008. עם השלמת הליך השינוי המבני התכנית המעודכנת מופיעה בתקנון 2008

הרינו להודיעכם בזאת כי ביום 30/4/08 הושלם השינוי המבני של הקופה התאגידית.

כתוצאה מהשינוי המבני התבצעה רה-אורגניזציה של הקופה התאגידית אשר פוצלה לחברה מנהלת של קופת הגמלבשמה החדש - "החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ" (להלן: "החברה המנהלת"), ולקופת גמל הנושאת את השם - "קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים" (להלן: "קופת הגמל", המנוהלת בנאמנות בידי החברה המנהלת.

בעקבות השינוי המבני נעשתה הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין החברה המנהלת, נכסיה והתחייבויותיה לבין קופת הגמל, נכסיה והתחייבויותיה, ובוצעו שינויים והתאמות בתקנון ההתאגדות של הקופה התאגידית.

הרינו לאשר בזאת כי זכויות העמיתים בקופה נשארו ללא שינוי.


להסבר על מהות השינוי בדבר תוכנית הקרן ע"י הוספת מסלול האג"ח לחץ כאן!

לפירוט השינויים שבוצעו בתוכנית הקרן בעקבות אישור הוספת מסלול

לחץ כאן!


הודעה חשובה לעמיתי הקרן

בהתאם להוראות חוזר סוכנים ויועצים 3-10-2011 (שתהיינה בתוקף עד ליום 30.06.2014) ניתן לבצע משיכת כספים בחשבונות סניפי הבנק הבינלאומי עד לסך של 50,000 ש"ח. מעל סכום זה ניתן לבצע משיכה רק באמצעות טופס משיכה (אותו ניתן להוריד באתר הקרן) שישלח בדואר בצירוף צילום תעודת זהות וצ‘ק מקורי מבוטל לכתובת הבאה:

הבנק הבינלאומי ת.ד. 35360 תל אביב 6135301

כתובת דוא"ל לעניין חוזר הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור בהעברת כספים : kerentech@histadrut.org.il

  חדשות
מונחים חשובים
ניתן לעיין בהגדרות הגמל וההשתלמות בקטגוריית שאלות ותשובות באתר

דמי ניהול בקרן
הקרן גובה דמי ניהול מחשבונות העמיתים ע"פ הוצאותיה בפועל
ולפיכך דמי הניהול שלה הם מהנמוכים בענף הגמל וההשתלמות.

להישמר מפיתויים חסרי כיסוי !
לאחרונה, אנו עדים לפעילות מופקרת ואגרסיבית של סוכני מכירות במקומות עבודה, הפועלים מטעם גופים פיננסיים שונים. סוכנים אלה מנסים למשוך אליהם את עמיתי הקרן ומציגים בפניהם הצעות מפתות ומטעות בעלות תשואות דמיוניות ואקראיות. הצעות אלה מגלות טפח ומכסות טפחיים, מבוססות על חצאי אמת ומסתירות את דמי הניהול המופרזים שהן גורפות ורמת הסיכון הגבוהה של השקעותיהן.

קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ, מתנהלת באופן אחראי, מאוזן, סולידי וזהיר. היא מעניקה שירות אישי ומקצועני, נאמנות מוחלטת ללקוח, ומחויבות לשמירה קפדנית של כספי העמיתים.

מבט מהיר לשווקים
לאתר גלובס לחץ !

פורסם מאמר: הספקה אינטגרטיבית של שירותים פיננסיים
מאמר העוסק בתועלת ובעלות של וועדת בכר .
כלומר בהצעת מלוא השירותים הפיננסיים (בנקאות מסחרית, בנקאות להשקעות, פעילות בניירות ערך, שירותי ביטוח וניהול נכסים) תחת קורת גג אחת.

מורה נבוכים ל קרנות השתלמות וקופות גמל
ניווט בשינויים החדשים של הסדרי החקיקה

שירותים משפטיים, חלק מהשירות
* מערכת בקרה משוכללת עוקבת אחר הפקדות המעסיק. כאשר המעסיק אינו מעביר את הפקדותיו כסדרן, עמיתי הקרן זוכים לתמיכה ולשירותים משפטיים בלא תשלום.

* כאשר המעסיק חדל לפעול כתוצאה מפירוק או כינוס נכסים, זכאי העמית לסיוע משפטי לשם מימוש זכויותיו, בלא תשלום.

* השירות המשפטי לעמיתי הקרן, ניתן על ידי משרדי עורכי-דין מן השורה הראשונה בתחומם.

כרטיס אשראי ישראכרט-הוֹט חינם.
עמיתי הקרן זכאים להצטרף למועדון הצרכנות והרווחה הוֹט, ולקבל חינם כרטיס אשראי ישראכרט-הוֹט. מועדון זה מעניק לחבריו שורה ארוכה של הנחות, הטבות ומבצעים ייחודים.

 קישורים
הסתדרות ההנדסאים והטכנאים
הוט - מועדון הצרכנות
קרן ידע להנדסאים
מכללת אתגר
אגודת בית ההנדסאי
הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה
ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופות גמל בע"מ
 

בניית אתרים