אתר חדש לקבלת מידע אישי לשירותכם
"פיבי און ליין - קופות גמל"


החל מינואר 2015 אתר חדש לקבלת מידע אישי עלה לאוויר, אתר "פיבי און ליין קופות גמל".

השירות באתר מחליף את השירות הקודם "גמל-אינפו" ומאפשר קבלת מידע עדכני אודות החשבונות בקופות, בצוע מעקב אחר התנועות והיתרות באופן שוטף, צפייה בדוחות תקופתיים.
פרטים נוספים ב"דף הבית" של האתר. לכניסה לאתר החדש.

 

הודעה לעמיתים

 
אתר חדש לקבלת מידע אישי לשירותכם – "פיבי און ליין-קופות גמל"

עמית/ה יקר/ה, ביולי 2014, פרסם אגף שוק ההון באוצר  הנחיות לאופן בו קופות גמל וקרנות השתלמות יציגו ויפיצו את הדוחות הרבעוניים והדוח השנתי.
על פי ההנחיות, החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה , דוח שנתי מקוצר ודוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד ולא ישלח בדואר לכתובת העמית. בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, תציג החברה המנהלת בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

כדי לעמוד בדרישות האוצר אשר תוארו לעיל, ועל מנת לאפשר לך לצפות בדוחות הללו, העמדנו לרשותך אתר חדשני, קל לשימוש ולניווט, נוח וברור "פיבי און ליין קופות גמל" בכתובת  : www.fibi.co.il/kpg.
להצטרפות לשירות החדש "פיבי און ליין קופות גמל", אנו מזמינים אותך להיכנס לכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי לקבלת קוד משתמש וסיסמה. רשימת הסניפים חובה להצטייד בתעודה מזהה.
באתר ניתן לקבל מידע עדכני אודות החשבונות בקרן וניתן לבצע מעקב אחר התנועות והיתרות באופן שוטף וכמובן ניתן לראות את הדוחות השנתיים והרבעוניים (החל מהדוח השנתי לשנת 2014). לתשומת ליבך: השירות באתר מחליף את השירות הקודם באתר "גמל-אינפו". שירות "גמל-אינפו" אינו פעיל החל מ- 01/02/2015.
לתשומת לב לקוחות הבנק הבינלאומי:
אם הינך לקוח/ה של הבנק הבינלאומי ויש ברשותך קוד משתמש וסיסמה לצפיה בחשבון הבנק שלך, לא נדרש לקבל קוד משתמש וסיסמה חדשים.
קוד המשתמש והסיסמה אשר ברשותך יאפשרו לך גם צפיה בחשבונך/חשבונותיך בקרן.
באתר "פיבי און ליין" תחת תפריט "קרנות השתלמות" תמצא את חשבונותיך, פירוט היתרה בהם, פירוט התנועות וכן את הדוחות השנתיים והרבעוניים בהתאם לחוזר.

  

קרן השתלמות עם עוצמה-

2.8 מיליארד ש"ח

 

לקרן נכסים בסך 2.8 מיליארד ש"ח ! בקרן עשרות אלפי עמיתים, חברי הסתדרות ההנדסאים. יתרונות מספריים אלה מעניקים לקרן עוצמה ומזניקים אותה לשורה הראשונה של קרנות ההשתלמות ולהישגים ייחודיים, עבורך.

 

-  סטיית התקן של הקרן במונחי תשואה מול סיכון היא מהנמוכות ביותר. נתון זה מבטא ניהול אחראי ביותר של כספי העמיתים ומקדם סיכון נמוך ביותר.

-  עמיתי הקרן נהנים מהלוואות נוחות בתנאים מיוחדים ומועדפים. 

 

 

יש לך הרבה סיבות ליהנות מקרן ההשתלמות

 

דמי ניהול נמוכים ביותר

 

דמי הניהול של הקרן הם מהנמוכים ביותר בתחום קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

קרנות המבטיחות לעיתים הרים וגבעות, גוזרות לכיסן עמלות שמנות ואחוזים גבוהים תוך הסתרת נתון מהותי זה, ופוגעות למעשה בחלק ניכר מרווחי העמיתים.

אצלנו, ההוצאות מינימליות - כדי שלך יהיה יותר. כל הרווחים שלך. 

מיטב המומחים בשוק ההון

 

השקעות הקרן מנוהלות בשיתוף עם המומחים והגופים המקצועיים ביותר בשוק ההון ובמשק. עשרות אלפי עמיתים, נכסים של מיליארדי ש"ח ועוצמתה המספרית של קרן ההשתלמות מאפשרים לנו ולך ליהנות מכך. זו הנוסחה לניהול אחראי ועדכני עם אצבע על הדופק, המותאם למציאות החדשה בשוק ההון, בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות

 

 


הודעה חשובה לעמיתי הקרן

בהתאם להוראות חוזר סוכנים ויועצים 3-10-2011 (שתהיינה בתוקף עד ליום 31.12.15) ניתן לבצע משיכת כספים בחשבונות סניפי הבנק הבינלאומי עד לסך של 50,000 ש"ח. מעל סכום זה ניתן לבצע משיכה רק באמצעות טופס משיכה (אותו ניתן להוריד באתר הקרן) שישלח בדואר בצירוף צילום תעודת זהות וצ‘ק מקורי מבוטל לכתובת הבאה:

הבנק הבינלאומי ת.ד. 35360 תל אביב 6135301

כתובת דוא"ל לעניין חוזר הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור בהעברת כספים : kerentech@histadrut.org.il

  חדשות
מונחים חשובים
ניתן לעיין בהגדרות הגמל וההשתלמות בקטגוריית שאלות ותשובות באתר

דמי ניהול בקרן
הקרן גובה דמי ניהול מחשבונות העמיתים ע"פ הוצאותיה בפועל
ולפיכך דמי הניהול שלה הם מהנמוכים בענף הגמל וההשתלמות.

להישמר מפיתויים חסרי כיסוי !
לאחרונה, אנו עדים לפעילות מופקרת ואגרסיבית של סוכני מכירות במקומות עבודה, הפועלים מטעם גופים פיננסיים שונים. סוכנים אלה מנסים למשוך אליהם את עמיתי הקרן ומציגים בפניהם הצעות מפתות ומטעות בעלות תשואות דמיוניות ואקראיות. הצעות אלה מגלות טפח ומכסות טפחיים, מבוססות על חצאי אמת ומסתירות את דמי הניהול המופרזים שהן גורפות ורמת הסיכון הגבוהה של השקעותיהן.

קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ, מתנהלת באופן אחראי, מאוזן, סולידי וזהיר. היא מעניקה שירות אישי ומקצועני, נאמנות מוחלטת ללקוח, ומחויבות לשמירה קפדנית של כספי העמיתים.

מבט מהיר לשווקים
לאתר גלובס לחץ !

פורסם מאמר: הספקה אינטגרטיבית של שירותים פיננסיים
מאמר העוסק בתועלת ובעלות של וועדת בכר .
כלומר בהצעת מלוא השירותים הפיננסיים (בנקאות מסחרית, בנקאות להשקעות, פעילות בניירות ערך, שירותי ביטוח וניהול נכסים) תחת קורת גג אחת.

מורה נבוכים ל קרנות השתלמות וקופות גמל
ניווט בשינויים החדשים של הסדרי החקיקה

שירותים משפטיים, חלק מהשירות
* מערכת בקרה משוכללת עוקבת אחר הפקדות המעסיק. כאשר המעסיק אינו מעביר את הפקדותיו כסדרן, עמיתי הקרן זוכים לתמיכה ולשירותים משפטיים בלא תשלום.

* כאשר המעסיק חדל לפעול כתוצאה מפירוק או כינוס נכסים, זכאי העמית לסיוע משפטי לשם מימוש זכויותיו, בלא תשלום.

* השירות המשפטי לעמיתי הקרן, ניתן על ידי משרדי עורכי-דין מן השורה הראשונה בתחומם.

כרטיס אשראי ישראכרט-הוֹט חינם.
עמיתי הקרן זכאים להצטרף למועדון הצרכנות והרווחה הוֹט, ולקבל חינם כרטיס אשראי ישראכרט-הוֹט. מועדון זה מעניק לחבריו שורה ארוכה של הנחות, הטבות ומבצעים ייחודים.

פיבי און ליין - קופות גמל
החל מינואר 2015 אתר חדש לקבלת מידע אישי עלה לאוויר, אתר "פיבי און ליין-קופות גמל".
השירות באתר מחליף את השירות הקודם "גמל-אינפו" ומאפשר קבלת מידע עדכני אודות החשבונות בקופות, בצוע מעקב אחר התנועות והיתרות באופן שוטף, צפייה בדוחות תקופתיים. פרטים נוספים ב"דף הבית" של האתר.

 קישורים
הסתדרות ההנדסאים והטכנאים
הוט - מועדון הצרכנות
קרן ידע להנדסאים
מכללת אתגר
אגודת בית ההנדסאי
הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה
ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופות גמל בע"מ
 

בניית אתרים