תנאי שימוש

  1. אתר האינטרנט הינו של החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע”מ (להלן: “החברה”), שמנהלת את קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים.
  1. המשתמש/ת באתר מקבל/ת על עצמו/ה את תנאי השימוש המפורטים להלן:
  • התכנים המופיעים באתר זה מובאים בתמציתיות לצורך הסבר ומידע בלבד. אין הנתונים מהווים חוות דעת, או ייעוץ, או המלצה בנוגע לנתונים המפורטים באתר.
  • התכנים המפורטים באתר והמידע המופיע בו אינם מהווים ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.
  • החברה עושה מאמצים כי הנתונים המופיעים באתר יהיו העדכניים ביותר, אולם למרות מאמצי החברה, יכול ויפלו טעויות, או שיבושי הגהה.
  • החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למי ממשתמשי האתר, בגין המידע הכלול בו.
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ