פניות הציבור

לבירורים ושאלות ניתן לפנות להנהלת  / מזכירות החברה בימים א’ -ה’ בין השעות 8:30 – 15:00 בטלפונים : 03-6537181, 03-6537182
קבלת קהל : במשרדי החברה בכתובת, רחוב מצדה 5, בני ברק. בין השעות 8:30-13:30.

  * לכל פניה יש לצרף צילום ת.ז. קריא , אם פנייתך הינה עדכון פרטיך האישיים, יש לצרף גם ספח של ת.ז.

  ניתן להעביר כל קובץ בגודל של 10M לכל היותר

  טפסים ומסמכים שונים יש להעביר אך ורק לכתובת כדלקמן : חברת מל”ם, מרטין גהל 7, פתח תקווה, מיקוד 4951254, קומה 4, שירות לקוחות קופות גמל.

  ממונה על פניות הציבור

  רו”ח ליאת גרוסגליק – אדלר

  דוא”ל: liatge5@gmail.com

  קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ