תלונות ופניות הציבור

רו”ח ליאת גרוסגליק, ממונה על פניות הציבור בקרן

לבירורים שוטפים נא לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-7706081 או למזכירות החברה בטלפון 03-6537181/2

טפסים ומסמכים שונים יש להעביר אך ורק לכתובת כדלקמן : הבנק הבינלאומי , מחלקת קופות גמל, רחוב קיבוץ גלויות 34, בית תעוז , תל אביב

* לכל פניה יש לצרף צילום ת.ז. קריא , אם פנייתך הינה עדכון פרטיך האישיים, יש לצרף גם ספח של ת.ז.

ניתן להעביר כל קובץ בגודל של 10M לכל היותר