תלונות ופניות הציבור

רו”ח ליאת גרוסגליק, ממונה על פניות הציבור בקרן

לבירורים שוטפים נא לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-5651090 או למזכירות החברה בטלפון 03-6537181/2

טפסים ומסמכים שונים יש להעביר אך ורק לכתובת כדלקמן : מרטין גהל 7 פתח תקווה, מיקוד: 4951254, קומה 4 , שירות לקוחות קופות גמל

    * לכל פניה יש לצרף צילום ת.ז. קריא , אם פנייתך הינה עדכון פרטיך האישיים, יש לצרף גם ספח של ת.ז.

    ניתן להעביר כל קובץ בגודל של 10M לכל היותר