הגשת בקשה למשיכת כספים


לבקשת משיכה חובה לצרף את המסמכים הבאים

בקשה למשיכת כספים (חובה):

אישור ניהול חשבון/צילום שיק (חובה):

צילום ת.ז. (חובה):

לצורך משיכת כספי נפטר

צו ירושה/צוואה+צו קיום צוואה:

תעודת פטירה:

מסמכים נוספים הרלוונטים לבקשה

ניתן להעביר קובץ בגודל של 2.5M לכל היותר