מגבלת עמלת ניהול חיצוני

הקופההמסלולמגבלת עמלת ניהול חיצוני
לשנת 2024
החברה לניהול קרן השתלמות הנדסאים וטכנאיםמסלול כללי0.35%
מסלול מניות0.15%
מסלול אג”ח0.05%
הקופההמסלולמגבלת עמלת ניהול חיצוני
לשנת 2023
החברה לניהול קרן השתלמות הנדסאים וטכנאיםמסלול כללי0.28%
מסלול מניות0.12%
מסלול אג”ח0.1%
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ