הצבעה באסיפות

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ