דוחות חודשיים

2024

מסלול כללימסלול מניותמסלול אג”ח
דוח חודשי מסלול כללי 04/2024דוח חודשי מסלול מניות 04/2024דוח חודשי מסלול אג”ח 04/2024
דוח חודשי מסלול כללי 03/2024דוח חודשי מסלול מניות 03/2024דוח חודשי מסלול אג”ח 03/2024
דוח חודשי מסלול כללי 02/2024דוח חודשי מסלול מניות 02/2024דוח חודשי מסלול אג”ח 02/2024
דוח חודשי מסלול כללי 01/2024דוח חודשי מסלול מניות 01/2024דוח חודשי מסלול אג”ח 01/2024

2023

מסלול כללימסלול מניותמסלול אג”ח
דוח חודשי מסלול כללי 12/2023דוח חודשי מסלול מניות 12/2023דוח חודשי מסלול אג”ח 12/2023
דוח חודשי מסלול כללי 11/2023דוח חודשי מסלול מניות 11/2023דוח חודשי מסלול אג”ח 11/2023
דוח חודשי מסלול כללי 10/2023דוח חודשי מסלול מניות 10/2023דוח חודשי מסלול אג”ח 10/2023
דוח חודשי מסלול כללי 09/2023דוח חודשי מסלול מניות 09/2023דוח חודשי מסלול אג”ח 09/2023
דוח חודשי מסלול כללי 08/2023דוח חודשי מסלול מניות 08/2023דוח חודשי מסלול אג”ח 08/2023
דוח חודשי מסלול כללי 07/2023דוח חודשי מסלול מניות 07/2023דוח חודשי מסלול אג”ח 07/2023
דוח חודשי מסלול כללי 06/2023דוח חודשי מסלול מניות 06/2023דוח חודשי מסלול אג”ח 06/2023
דוח חודשי מסלול כללי 05/2023דוח חודשי מסלול מניות 05/2023דוח חודשי מסלול אג”ח 05/2023
דוח חודשי מסלול כללי 04/2023דוח חודשי מסלול מניות 04/2023דוח חודשי מסלול אג”ח 04/2023
דוח חודשי מסלול כללי 03/2023דוח חודשי מסלול מניות 03/2023דוח חודשי מסלול אג”ח 03/2023
דוח חודשי מסלול כללי 02/2023דוח חודשי מסלול מניות 02/2023דוח חודשי מסלול אג”ח 02/2023
דוח חודשי מסלול כללי 01/2023דוח חודשי מסלול מניות 01/2023דוח חודשי מסלול אג”ח 01/2023

2022

מסלול כללימסלול מניותמסלול אג”ח
דוח חודשי מסלול כללי 12/2022דוח חודשי מסלול מניות 12/2022דוח חודשי מסלול אג”ח 12/2022
דוח חודשי מסלול כללי 11/2022דוח חודשי מסלול מניות 11/2022דוח חודשי מסלול אג”ח 11/2022
דוח חודשי מסלול כללי 10/2022דוח חודשי מסלול מניות 10/2022דוח חודשי מסלול אג”ח 10/2022
דוח חודשי מסלול כללי 09/2022דוח חודשי מסלול מניות 09/2022דוח חודשי מסלול אג”ח 09/2022
דוח חודשי מסלול כללי 08/2022דוח חודשי מסלול מניות 08/2022דוח חודשי מסלול אג”ח 08/2022
דוח חודשי מסלול כללי 07/2022דוח חודשי מסלול מניות 07/2022דוח חודשי מסלול אג”ח 07/2022
דוח חודשי מסלול כללי 06/2022דוח חודשי מסלול מניות 06/2022דוח חודשי מסלול אג”ח 06/2022
דוח חודשי מסלול כללי 05/2022דוח חודשי מסלול מניות 05/2022דוח חודשי מסלול אג”ח 05/2022
דוח חודשי מסלול כללי 04/2022דוח חודשי מסלול מניות 04/2022דוח חודשי מסלול אג”ח 04/2022
דוח חודשי מסלול כללי 03/2022דוח חודשי מסלול מניות 03/2022דוח חודשי מסלול אג”ח 03/2022
דוח חודשי מסלול כללי 02/2022דוח חודשי מסלול מניות 02/2022דוח חודשי מסלול אג”ח 02/2022
דוח חודשי מסלול כללי 01/2022דוח חודשי מסלול מניות 01/2022דוח חודשי מסלול אג”ח 01/2022

2021

מסלול כללימסלול מניותמסלול אג”ח
דוח חודשי מסלול כללי 12/2021 דוח חודשי מסלול מניות 12/2021 דוח חודשי מסלול אג”ח 12/2021
דוח חודשי מסלול כללי 11/2021 דוח חודשי מסלול מניות 11/2021 דוח חודשי מסלול אג”ח 11/2021
דוח חודשי מסלול כללי 10/2021 דוח חודשי מסלול מניות 10/2021דוח חודשי מסלול אג”ח 10/2021
דוח חודשי מסלול כללי 09/2021 דוח חודשי מסלול מניות 09/2021דוח חודשי מסלול אג”ח 09/2021
דוח חודשי מסלול כללי 08/2021 דוח חודשי מסלול מניות 08/2021 דוח חודשי מסלול אג”ח 08/2021
דוח חודשי מסלול כללי 07/2021דוח חודשי מסלול מניות 07/2021דוח חודשי מסלול אג”ח 07/2021
דוח חודשי מסלול כללי 06/2021דוח חודשי מסלול מניות 06/2021דוח חודשי מסלול אג”ח 06/2021
דוח חודשי מסלול כללי 05/2021דוח חודשי מסלול מניות 05/2021דוח חודשי מסלול אג”ח 05/2021
דוח חודשי מסלול כללי 04/2021דוח חודשי מסלול מניות 04/2021דוח חודשי מסלול אג”ח 04/2021
דוח חודשי מסלול כללי 03/2021דוח חודשי מסלול מניות 03/2021דוח חודשי מסלול אג”ח 03/2021
דוח חודשי מסלול כללי 02/2021דוח חודשי מסלול מניות 02/2021דוח חודשי מסלול אג”ח 02/2021
דוח חודשי מסלול כללי 01/2021דוח חודשי מסלול מניות 01/2021דוח חודשי מסלול אג”ח 01/2021

2020

מסלול כללימסלול מניותמסלול אג”ח
דוח חודשי מסלול כללי 12/2020דוח חודשי מסלול מניות 12/2020דוח חודשי מסלול אג”ח 12/2020
דוח חודשי מסלול כללי 11/2020דוח חודשי מסלול מניות 11/2020דוח חודשי מסלול אג”ח 11/2020
דוח חודשי מסלול כללי 10/2020דוח חודשי מסלול מניות 10/2020דוח חודשי מסלול אג”ח 10/2020
דוח חודשי מסלול כללי 09/2020דוח חודשי מסלול מניות 09/2020דוח חודשי מסלול אג”ח 09/2020
דוח חודשי מסלול כללי 08/2020דוח חודשי מסלול מניות 08/2020דוח חודשי מסלול אג”ח 08/2020
דוח חודשי מסלול כללי 07/2020דוח חודשי מסלול מניות 07/2020דוח חודשי מסלול אג”ח 07/2020
דוח חודשי מסלול כללי 06/2020דוח חודשי מסלול מניות 06/2020דוח חודשי מסלול אג”ח 06/2020
דוח חודשי מסלול כללי 05/2020דוח חודשי מסלול מניות 05/2020דוח חודשי מסלול אג”ח 05/2020
דוח חודשי מסלול כללי 04/2020דוח חודשי מסלול מניות 04/2020דוח חודשי מסלול אג”ח 04/2020
דוח חודשי מסלול כללי 03/2020דוח חודשי מסלול מניות 03/2020דוח חודשי מסלול אג”ח 03/2020
דוח חודשי מסלול כללי 02/2020דוח חודשי מסלול מניות 02/2020דוח חודשי מסלול אג”ח 02/2020
דוח חודשי מסלול כללי 01/2020דוח חודשי מסלול מניות 01/2020דוח חודשי מסלול אג”ח 01/2020

2019

מסלול כללימסלול מניותמסלול אג”ח
דוח חודשי מסלול כללי 12/2019דוח חודשי מסלול מניות 12/2019דוח חודשי מסלול אג”ח 12/2019
דוח חודשי מסלול כללי 11/2019דוח חודשי מסלול מניות 11/2019דוח חודשי מסלול אג”ח 11/2019
דוח חודשי מסלול כללי 10/2019דוח חודשי מסלול מניות 10/2019דוח חודשי מסלול אג”ח 10/2019
דוח חודשי מסלול כללי 09/2019דוח חודשי מסלול מניות 09/2019דוח חודשי מסלול אג”ח 09/2019
דוח חודשי מסלול כללי 08/2019דוח חודשי מסלול מניות 08/2019דוח חודשי מסלול אג”ח 08/2019
דוח חודשי מסלול כללי 07/2019דוח חודשי מסלול מניות 07/2019דוח חודשי מסלול אג”ח 07/2019
דוח חודשי מסלול כללי 06/2019דוח חודשי מסלול מניות 06/2019דוח חודשי מסלול אג”ח 06/2019
דוח חודשי מסלול כללי 05/2019דוח חודשי מסלול מניות 05/2019דוח חודשי מסלול אג”ח 05/2019
דוח חודשי מסלול כללי 04/2019דוח חודשי מסלול מניות 04/2019דוח חודשי מסלול אג”ח 04/2019
דוח חודשי מסלול כללי 03/2019דוח חודשי מסלול מניות 03/2019דוח חודשי מסלול אג”ח 03/2019
דוח חודשי מסלול כללי 02/2019דוח חודשי מסלול מניות 02/2019דוח חודשי מסלול אג”ח 02/2019
דוח חודשי מסלול כללי 01/2019דוח חודשי מסלול מניות 01/2019דוח חודשי מסלול אג”ח 01/2019

2018

מסלול כללימסלול מניותמסלול אג”ח
דוח חודשי מסלול כללי 12/2018דוח חודשי מסלול מניות 12/2018דוח חודשי מסלול אג”ח 12/2018
דוח חודשי מסלול כללי 11/2018דוח חודשי מסלול מניות 11/2018דוח חודשי מסלול אג”ח 11/2018
דוח חודשי מסלול כללי 10/2018דוח חודשי מסלול מניות 10/2018דוח חודשי מסלול אג”ח 10/2018
דוח חודשי מסלול כללי 09/2018דוח חודשי מסלול מניות 09/2018דוח חודשי מסלול אג”ח 09/2018
דוח חודשי מסלול כללי 08/2018דוח חודשי מסלול מניות 08/2018דוח חודשי מסלול אג”ח 08/2018
דוח חודשי מסלול כללי 07/2018דוח חודשי מסלול מניות 07/2018דוח חודשי מסלול אג”ח 07/2018
דוח חודשי מסלול כללי 06/2018דוח חודשי מסלול מניות 06/2018דוח חודשי מסלול אג”ח 06/2018
דוח חודשי מסלול כללי 05/2018דוח חודשי מסלול מניות 05/2018דוח חודשי מסלול אג”ח 05/2018
דוח חודשי מסלול כללי 04/2018דוח חודשי מסלול מניות 04/2018דוח חודשי מסלול אג”ח 04/2018
דוח חודשי מסלול כללי 03/2018דוח חודשי מסלול מניות 03/2018דוח חודשי מסלול אג”ח 03/2018
דוח חודשי מסלול כללי 02/2018דוח חודשי מסלול מניות 02/2018דוח חודשי מסלול אג”ח 02/2018
דוח חודשי מסלול כללי 01/2018דוח חודשי מסלול מניות 01/2018דוח חודשי מסלול אג”ח 01/2018

2017

מסלול כללימסלול מניותמסלול אג”ח
דוח חודשי מסלול כללי 12/2017דוח חודשי מסלול מניות 12/2017דוח חודשי מסלול אג”ח 12/2017
דוח חודשי מסלול כללי 11/2017דוח חודשי מסלול מניות 11/2017דוח חודשי מסלול אג”ח 11/2017
דוח חודשי מסלול כללי 10/2017דוח חודשי מסלול מניות 10/2017דוח חודשי מסלול אג”ח 10/2017
דוח חודשי מסלול כללי 09/2017דוח חודשי מסלול מניות 09/2017דוח חודשי מסלול אג”ח 09/2017
דוח חודשי מסלול כללי 08/2017דוח חודשי מסלול מניות 08/2017דוח חודשי מסלול אג”ח 08/2017
דוח חודשי מסלול כללי 07/2017דוח חודשי מסלול מניות 07/2017דוח חודשי מסלול אג”ח 07/2017
דוח חודשי מסלול כללי 06/2017דוח חודשי מסלול מניות 06/2017דוח חודשי מסלול אג”ח 06/2017
דוח חודשי מסלול כללי 05/2017דוח חודשי מסלול מניות 05/2017דוח חודשי מסלול אג”ח 05/2017
דוח חודשי מסלול כללי 04/2017דוח חודשי מסלול מניות 04/2017דוח חודשי מסלול אג”ח 04/2017
דוח חודשי מסלול כללי 03/2017דוח חודשי מסלול מניות 03/2017דוח חודשי מסלול אג”ח 03/2017
דוח חודשי מסלול כללי 02/2017דוח חודשי מסלול מניות 02/2017דוח חודשי מסלול אג”ח 02/2017
דוח חודשי מסלול כללי 01/2017דוח חודשי מסלול מניות 01/2017דוח חודשי מסלול אג”ח 01/2017

2016

מסלול כללימסלול מניותמסלול אג”ח
דוח חודשי מסלול כללי 12/2016דוח חודשי מסלול מניות 12/2016דוח חודשי מסלול אג”ח 12/2016
דוח חודשי מסלול כללי 11/2016דוח חודשי מסלול מניות 11/2016דוח חודשי מסלול אג”ח 11/2016
דוח חודשי מסלול כללי 10/2016דוח חודשי מסלול מניות 10/2016דוח חודשי מסלול אג”ח 10/2016
דוח חודשי מסלול כללי 09/2016דוח חודשי מסלול מניות 09/2016דוח חודשי מסלול אג”ח 09/2016
דוח חודשי מסלול כללי 08/2016דוח חודשי מסלול מניות 08/2016דוח חודשי מסלול אג”ח 08/2016
דוח חודשי מסלול כללי 07/2016דוח חודשי מסלול מניות 07/2016דוח חודשי מסלול אג”ח 07/2016
דוח חודשי מסלול כללי 06/2016דוח חודשי מסלול מניות 06/2016דוח חודשי מסלול אג”ח 06/2016
דוח חודשי מסלול כללי 05/2016דוח חודשי מסלול מניות 05/2016דוח חודשי מסלול אג”ח 05/2016
דוח חודשי מסלול כללי 04/2016דוח חודשי מסלול מניות 04/2016דוח חודשי מסלול אג”ח 04/2016
דוח חודשי מסלול כללי 03/2016דוח חודשי מסלול מניות 03/2016דוח חודשי מסלול אג”ח 03/2016
דוח חודשי מסלול כללי 02/2016דוח חודשי מסלול מניות 02/2016דוח חודשי מסלול אג”ח 02/2016
דוח חודשי מסלול כללי 01/2016דוח חודשי מסלול מניות 01/2016דוח חודשי מסלול אג”ח 01/2016

2015

מסלול כללימסלול מניותמסלול אג”ח
דוח חודשי מסלול כללי 12/2015דוח חודשי מסלול מניות 12/2015דוח חודשי מסלול אג”ח 12/2015
דוח חודשי מסלול כללי 11/2015דוח חודשי מסלול מניות 11/2015דוח חודשי מסלול אג”ח 11/2015
דוח חודשי מסלול כללי 10/2015דוח חודשי מסלול מניות 10/2015דוח חודשי מסלול אג”ח 10/2015
דוח חודשי מסלול כללי 09/2015דוח חודשי מסלול מניות 09/2015דוח חודשי מסלול אג”ח 09/2015
דוח חודשי מסלול כללי 08/2015דוח חודשי מסלול מניות 08/2015דוח חודשי מסלול אג”ח 08/2015
דוח חודשי מסלול כללי 07/2015דוח חודשי מסלול מניות 07/2015דוח חודשי מסלול אג”ח 07/2015
דוח חודשי מסלול כללי 06/2015דוח חודשי מסלול מניות 06/2015דוח חודשי מסלול אג”ח 06/2015
דוח חודשי מסלול כללי 05/2015דוח חודשי מסלול מניות 05/2015דוח חודשי מסלול אג”ח 05/2015
דוח חודשי מסלול כללי 04/2015דוח חודשי מסלול מניות 04/2015דוח חודשי מסלול אג”ח 04/2015
דוח חודשי מסלול כללי 03/2015דוח חודשי מסלול מניות 03/2015דוח חודשי מסלול אג”ח 03/2015
דוח חודשי מסלול כללי 02/2015דוח חודשי מסלול מניות 02/2015דוח חודשי מסלול אג”ח 02/2015
דוח חודשי מסלול כללי 01/2015דוח חודשי מסלול מניות 01/2015דוח חודשי מסלול אג”ח 01/2015

2014

מסלול כללי

מסלול מניות

מסלול אג”ח

2013

מסלול כללי

מסלול מניות

מסלול אג”ח

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ