הלוואות מכספי קרן ההשתלמות

קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים מאפשרת לעמיתיה לקבל הלוואה לכל מטרה בתנאים ייחודיים, בהתאם להסדר תחיקתי ובכפוף למדיניות החברה וזאת מבלי לפגוע בזכויות העמית.

ההלוואות ניתנות בתנאים מועדפים וריבית נוחה.

עיקרי ההלוואה:

ההלוואה ניתנת כנגד החיסכון בקרן ההשתלמות שלך בסכום של עד 80% מיתרת הכספים הצבורים בחשבון העמית עבור כספים נזיליםועד 50%עבור כספים לא נזילים.

תקופת ההלוואה: ההלוואה ניתנת לתקופה של בין 12 חודשים ועד 7 שנים (בהתאמה לסוג ההלוואה הניטלת).

לתשומת ליבך,

  • סכום ההלוואה המינימלי הינו 5,000 ₪.
  • שתי אפשרויות להחזר הלוואה :
  • החזר הלוואה לפי שיטת שפיצר” – החזרים חודשיים קבועים של קרן + ריבית על פי לוח שפיצר. נדרש וותק מינימלי של שנה. תקופת ההלוואה לא תעלה על 7 שנים.
  • החזר הלוואה לפי שיטת בלון” – החזרים חודשיים קבועים של ריבית והצמדה ותשלום הקרן בתשלום האחרון של ההלוואה. נדרש וותק מינימלי של 3 שנים. תקופת ההלוואה לא תעלה על 7 שנים.
  • קבלת ההלוואה מותנית באישור החברה ותנאיה יקבעו בהתאם לנוהליה הפנימיים של החברה או על פי שיקול דעתה בלבד.

מילוי בקשת הלוואה מקוונת

לסרטון הסבר קצר למילוי בקשת הלוואה מקוונת  לחץ כאן

למילוי בקשת הלוואה מקוונת באזור האישי – כניסה לאזור אישי

לידיעתך, לאחר קבלת הבקשה והמסמכים הנדרשים, תיבחן הבקשה בהתאם לנוהלים הפנימיים
של החברה ועל-פי שיקול-דעתה בלבד.

בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון:  03-5651090
hishtalmut-handesaim@malam-lts.com או במייל:     

בקשת הלוואה בטופס ידני

 יש להדפיס ולמלא טופס בקשה לקבלת הלוואה ולצרף העתק תעודת זהות קריא (כולל ספח) של המבקש/ת
את המסמכים יש לשלוח אל מוקד קופות גמל-רחוב אבשלום גיסין 53, קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד: 4922297
hishtalmut-handesaim@malam-lts.com

לטופס הבקשה לקבלת הלוואה – לחץ כאן.

לטופס חיוב על פי הרשאה – לחץ כאן.

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ