הלוואות מכספי קרן ההשתלמות

קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים מאפשרת לעמיתיה לקבל הלוואה לכל מטרה בתנאים ייחודיים, בהתאם להסדר תחיקתי ובכפוף למדיניות החברה וזאת מבלי לפגוע בזכויות העמית.

ההלוואות ניתנות בתנאים מועדפים וריבית נוחה.

עיקרי ההלוואה:

ההלוואה ניתנת כנגד החיסכון בקרן ההשתלמות שלך בסכום של עד 80% מיתרת הכספים הצבורים בחשבון העמית עבור כספים נזיליםועד 50%עבור כספים לא נזילים.

תקופת ההלוואה: ההלוואה ניתנת לתקופה של בין 12 חודשים ועד 7 שנים (בהתאמה לסוג ההלוואה הניטלת).

לתשומת ליבך,

  • סכום ההלוואה המינימלי הינו 5,000 ₪.
  • שתי אפשרויות להחזר הלוואה :
  • החזר הלוואה לפי שיטת שפיצר” – החזרים חודשיים קבועים של קרן + ריבית על פי לוח שפיצר. נדרש וותק מינימלי של שנה. תקופת ההלוואה לא תעלה על 7 שנים.
  • החזר הלוואה לפי שיטת בלון” – החזרים חודשיים קבועים של ריבית והצמדה ותשלום הקרן בתשלום האחרון של ההלוואה. נדרש וותק מינימלי של 3 שנים. תקופת ההלוואה לא תעלה על 7 שנים.
  • קבלת ההלוואה מותנית באישור החברה ותנאיה יקבעו בהתאם לנוהליה הפנימיים של החברה או על פי שיקול דעתה בלבד.

מה עלייך לעשות על מנת לקבל הלוואה?

בכדי להתחיל בתהליך קבלת ההלוואה, יש למלא טופס בקשה לקבלת הלוואה ולצרף העתק תעודת זהות קריא (כולל ספח) של המבקש/ת.

את המסמכים יש לשלוח אל הבנק באמצעות דואר ישראל מחלקת – מדור תשלומים מרטין גהל 7 פתח תקווה, מיקוד: 4951254, קומה 4 , שירות לקוחות קופות גמל, או באמצעות מייל hishtalmut-handesaim@malam-lts.com.

לידיעתך, עם קבלת המסמכים, הבקשה תיבחן בהתאם לנוהליה הפנימיים של החברה או על פי

שיקול דעתה בלבד.

בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון : 03-5651090.

לטופס הבקשה לקבלת הלוואה – לחץ כאן.

לטופס חיוב על פי הרשאה – לחץ כאן.

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ