הודעות למעסיק

הודעה למעסיק העברת תפעול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בעמ

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים מסמס הכנסה 290

אנו מתכבדים להודיעכם, כי החל מיום 1/1/2021 יועבר התפעול של קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע”מ מהבנק הבינלאומי לחברת מלם גמל ופנסיה בע”מ.

אין שינוי בפרטי חשבון הבנק של קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בעמ לצורך ביצוע הפקדות.

  • מעסיק שמעביר ממשק מעסיקים באמצעות כספת לבנק הבינלאומי, נדרש להקים כספת חדשה מול מלם גמל ופנסיה בע”מ.
  • דווח זכויות (הפקדות בדווח שוטף וסטאטוס עובדים) לכספת שבבנק הבינלאומי ניתן לדווח עד ולא יאוחר מיום 31/12/2020 .
  • עד לתאריך 31/12/2020 תתאפשר כניסת ממשקי מעסיקים מכספת בבנק הבינלאומי לטובת החברה המנהלת:  קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע”מ ח.פ.  520028556.
  • דיווחים שיגיעו בממשק האחיד עד ליום 31/12/2020 לחברה המנהלת ללא הפקדת הכסף בעו”ש הקרן – יידחו מידית.
  • דווח שלילי ניתן לשלוח בכספת לבנק הבינלאומי עד 30/12/2020 (לאחר תאריך זה הדיווחים השליליים יידחו).
  • היזון שוטף ושבועי יישלחו עד 9/1/2021 והיזון שנתי עד 28/02/2021.
  • ממשקי מעסיקים שיישלחו למלם החל מ-01/01/2021 ייענו בהיזון מסכם החל מיום 17/01/2021 (בתום ההסבה).
  • מעסיק המבצע הפקדות באמצעות המחאה, מתבקש לשלוח את ההמחאה החל מיום 1/1/2021 לכתובת כמפורט במסגרת להלן.
  • מעסיק שקיבל קוד משתמש וסיסמה לחשבון האישי המקוון יוכל לעשות בהם שימוש עד ליום ה- 20/2/2021 (לאחר מכן יידרשו קוד משתמש וסיסמה חדשים).

קוד משתמש וסיסמה חדשים לחשבון מעסיק מקוון ניתן לקבל החל מתאריך 1/2/2021.

לאור ההסבה צפויה, מומלץ להקדים את העברת הממשק ואת התשלום ככל הניתן במהלך חודש דצמבר 2020.

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע”מ מפעילה מוקד שירות מעסיקים ייעודי עבור הקרן:
טלפון: 03-5651089
@ דוא”ל: sherut_maasikim@malam-lts.com
פקס: 03-9205309 
כתובת: גיסין אבשלום 53 פתח תקווה , מיקוד 4922450 , שירות מעסיקים קופות גמל
שעות מענה טלפוני: בימים א’-ה’ בין השעות 08:30 – 16:00.

בברכה,

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בעמ

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ