מבנה עץ החזקות

להלן הצדדים הקשורים לחברה:

בעלי המניות בחברה :
מדינת ישראל והסתדרות ההנדסאים בישראל (הסתדרות העובדים הכללית החדשה).

קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע”מ.
החברה לניהול קופת הגמל להנדסאים וקופות הגמל  המנוהלות על ידה.
קרן הידע להנדסאים וטכנאים.
“אתגר” מכללה לקידום החינוך הטכנולוגי (ע”ר).
הוט – מועדון צרכנות של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בע”מ.

ולגבי תיקי ההשקעות המנוהלים על ידם עבור החברה:
ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע”מ (וקבוצת המשקיעים הקשורים אליה).
מיטב דש ניהול השקעות (וקבוצת המשקיעים הקשורים אליה).

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ