ייפוי כוח לבעל הרשיון

לקבלת מענה בנוגע לייפוי כוח לבעל רישיון ניתן לפנות ל:מוקד קופות גמל-רחוב אבשלום גיסין 53, קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד: 4922297.

טל:  03-5651090

פקס: 03-5707665

כתובת דואר אלקטרוני :  HISHTALMUT-HANDESAIM@MALAM-LTS.COM

שעות פעילות המענה הטלפוני הן : בימים א’- ה’ בין השעות 08:00 – 16:00

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ