חברי דירקטוריון

חברי דירקטוריון הקרן

שם מלאתפקיד
רון וייסברגדירקטור
דן הורנשטייןמנכ”ל + דירקטור
שלמה פרלובדירקטור
חיים הופרדירקטור
אורלי נאבלדח”צ
יעקב לוידירקטור

ועדת הביקורת

שם מלאתפקיד
אורלי נאבליו”ר – דח”צ
חיים הופרדירקטור
רון וייסברגדירקטור

ועדת השקעות

שם מלאתפקיד
בלה רזניקיו”ר – נח”צ
שלמה פרלובדירקטור
רון וייסברגדירקטור

תכיפות התכנסות ברבעון שלישי 2021:

דירקטוריון החברה התכנסו ל- 5 ישיבות

ועדת ביקורת התכנסו ל- 4 ישיבות

ועדת השקעות התכנסו ל- 18 ישיבות

ועדת גילוי התכנסו ל- 3 ישיבות