נוהל העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

ברבעון 1/2024 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2023 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2022 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2021 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2020 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2019 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2018 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2017 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2016 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2015 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2014 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2013 לא בוצעו העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2012 לא בוצעו העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2011 לא בוצעו העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2010 לא בוצעו העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ