ממונה חוק חופש מידע

שם הממונה לחוק חופש המידע ריימונד שולי

מס’ טלפון – 03-6537182/1

מס’ פקס: 03-6918840

כתובת למשלוח פניות: רח’ מצדה 5, בני ברק 5126111

כתובת למשלוח פניות במייל: kerentech@kerentech.co.il

כתובת אתר האינטרנט של החברה: www.kerentech.co.il

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ