שם הממונה לחוק חופש המידע ריימונד שולי

מס' טלפון - 03-6537182/1

מס' פקס: 03-6918840

כתובת למשלוח פניות: רח' הברזל 26, תל אביב 69710

כתובת למשלוח פניות במייל: kerentech@kerentech.co.il

 כתובת אתר האינטרנט של החברה: www.kerentech.co.il


בניית אתרים