ממונה על חופש המידע : שולי ריימונד

טלפון: 03-6537182/1 פקס: 03-6918840 מייל: shulir@histadrut.org.il

 

אמנת שירות

ממשק אינטרנטי

קבלת דיווח שוטף אודות קליטת הפקדות

גלישה בחשבון האישי

ייפוי כוח לבעל הרשיון

חתימה ממוחשבת

מדיניות שירות לקוחות

דיווח מידע סטטיסטי לשנת 2018

דיווח מידע סטטיסטי לשנת 2017

דיווח מידע סטטיסטי לשנת 2016

 


בניית אתרים