הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מצרפי 2018

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מצרפי 2017

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מצרפי 12.2016

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מצרפי 06.2016

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מצרפי 12.2015

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מצרפי 06.2015

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מצרפי 12.2014

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול כללי 06.2014

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול אג"ח 06.2014

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול מניות 06.2014

 


בניית אתרים