במהלך רבעון 3 2013 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

במהלך רבעון 4 2013 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

 

 

צדדים קשורים 2018

צדדים קשורים 2017

צדדים קשורים רבעון 4 2016

צדדים קשורים רבעון 3 2016

צדדים קשורים רבעון 2 2016

צדדים קשורים רבעון 1 2016

צדדים קשורים רבעון 4 2015

צדדים קשורים רבעון 3 2015

צדדים קשורים רבעון 2 2015

צדדים קשורים רבעון 1 2015

 


בניית אתרים