לצפייה בתקנון החדש נא לחץ על הסימון

הודעה בדבר שינוי נוסח מדיניות השקעה ושינוי שמות מסלולי השקעה

תקנון הקרן לאחר השינויים

תקנון הקרן גירסה בסימני השינויים

מסמך ריכוז שינויים


בניית אתרים