רו"ח ליאת גרוסגליק,ממונה על פניות הציבור בקרן

כתובת לפניות:

דואר אלקטרוני:liatge5@gmail.com

טפסים ומסמכים שונים יש להעביר אך ורק לכתובת כדלקמן : הבנק הבינלאומי , מחלקת קופות גמל, רחוב קיבוץ גלויות 34, בית תעוז , תל אביב

 

לבירורים שוטפים נא לפנות למוקד שירות הלקוחות 
בטלפון 03-7706081 או למזכירות החברה בטלפון

03-6537181/2


בניית אתרים