שאלות ותשובות בגמל והשתלמות

שאלה: מה זו קרן השתלמות?
תשובה: קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לשש שנים, שבה העובד והמעביד מפקידים כספים מידי חודש בהתאם לגובה שכרו של העובד. בנוסף לקרן השתלמות לשכירים, שבה עוסקות כל השאלות הבאות , קיימות גם קרנות השתלמות למורים, לעצמאים ולחברי קיבוץ, שתנאיהן שונים מאלה של קרן השתלמות לשכירים.

שאלה: האם המעביד חייב לתת לי קרן השתלמות?
תשובה: במגזר הציבורי נקבעת זכותו של העובד לקרן השתלמות בהסכם קיבוצי. במקרה זה חובה על המעביד לתת את הקרן לעובדיו בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי. במקומות עבודה שבהם לא קיים הסכם קיבוצי בעניין זה, ההחלטה אם לתת לעובד קרן השתלמות נתונה למשא ומתן בין העובד למעביד.

שאלה: איזה קרנות השתלמות קיימות?
תשובה: בישראל פועלות יותר מחמישים קרנות השתלמות, הגדולה שבהן , בהתאם לשווי נכסי הקופה היא " קה"ל " של בנק לאומי ובנק דיסקונט, ואחריה " כנרת " של בנק הפועלים, עוד בולטות קרנות ההשתלמות של האיגודים המקצועיים, כגון קרן ההשתלמות של ההנדסאים והטכנאים , והקרנות של בנק מזרחי ושל בנק הבינלאומי הראשון , כמו כן פועלות קרנות המנוהלות על ידי יועצי השקעות כגון עתידית אנליסט קפיטל ברגר ועוד.

שאלה: איזה יתרון יש לחסכון בקרן השתלמות על פני תוכניות חסכון אחרות ?
תשובה: הפרשת המעביד לקרן השתלמות, בגבולות התקרה שנקבעה לעניין זה, פטורה ממס, שהיא מגיעה בסופו של דבר לכיסו של העובד. זהו יתרון עצום על פני כל תוכנית חסכון אחרת, והוא הולך וגדל ככל שגדל שיעור המס השולי החל על העובד.

שאלה: מה קורה אם מפקידים בסכום העולה על תקרה?
תשובה: על הפרשת המעביד החורגת מהתקרה חל מס בשני שלבים במחזור החיים של הקרן: בעת הפקדת הכסף בקרן מוטל מס על חלק ההפרשה החורג מהתקרה, כאילו היה הכנסה ששולמה לעובד. הרווח הריאלי שנצבר על הפקדה זו חייב במס בשיעור 15% בעת משיכת הכסף, בדומה למס המוטל על אפיקי השקעה אחרים. המשמעות של מיסים אלה היא שמהפרשה החורגת מהתקרה נשללות הטבות המס שניתנות לקרן ההשתלמות.

שאלה: האם החסכון בקרן ההשתלמות מחושב על פי כל רכיבי השכר?
תשובה: לא כל רכיב שכר מזכה בהפרשה לקרן השתלמות. בהתאם לסעיף 3 (ה) לפקודת מס הכנסה, רכיבי שכר הראויים לשמש בסיס לחישוב קרן ההשתלמות הם כל אלה המהווים הכנסת עבודה, למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או בשל אירוע מסוים. בנוסף על כך מוגבל השכר המהווה בסיס לחיסכון בקרן השתלמות לתקרה שגובהה 15,712 ₪ לחודש(החל מינואר 2005 ) ..

שאלה: מה עדיף, לחסוך בקרן פנסיה או בקרן השתלמות?
תשובה: מדובר בשני מסלולי חסכון שונים של כל אחד מהם מטרה משלו ויתרונות מס משלו, כך שעדיף לחסוך בשני המסלולים גם יחד.

שאלה: אם הפסקתי לעבוד או עברתי למקום עבודה שבו אין לי קרן השתלמות, כיצד עי להתנהג עם קרן ההשתלמות שבה חסכתי במקום עבודתי הקודם?
תשובה: להבדיל מקרן הפנסיה או ביטוח מנהלים, שבהם יש חשיבות להפקדות רצופות מידי חודש, אין צורך בשמירה על רציפות ההפקדות בקרן השלתמות. תוכל למשוך את הכסף מהקרן בדיוק לפי הכללים החלים על חבר פעיל.

שאלה:  האם יש אפשרות כלשהי למשוך את הכסף מקרן ההשתלמות למרות שהקרן לא הגיעה לבשלותה  מבחינת משיכת הכספים?

תשובה: ניתן למשוך  כספים מקרן  כאשר הכספים בה אינם נזילים ,  אך במקרה זה יש לשלם למס הכנסה ( בהתאם למס השולי החל על העובד ) על הפקדות המעביד ועל הרווחים שנצברו בקרן. מאוד לא כדאי למשוך את הכסף בתנאים האלה.

שאלה : האם עמית  רשאי למשוך את כספי הקרן  כשהדבר אפשרי?
תשובה: לאחר שש שנות חברות בקרן ניתן למשוך את כספי הקרן, אך אין חובה למהר ולעשות זאת. הכספים בקרן ממשיכים להיות מושקעים בדומה לכל יתר כספי הקרן, והזכות למשוך אותם, ואת הכספים שממשיכים להגיע לחשבון זה מידי חודש, נשמרת לעובד. לאחר משיכת כספים מהקרן, נסגר החשבון, בדרך כלל להפקדות נוספות, ויש לפתוח חשבון חדש, שממנו ניתן יהיה למשוך כספים רק לאחר שיעברו שש שנים מיום פתיחתו.


בניית אתרים